Zgłoszenia

V MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW

dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st.

BĘDĘ WIRTUOZEM

Kraków 3 – 6 listopada 2021

KARTA ZGŁOSZENIA


    Osoby uczestniczące w konkursie podając dane osobowe wyrażają zgodę i upoważniają organizatorów do przetwarzania tych danych w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wyrażają zgodę na publikację danych uczestnika (imię, nazwisko, data urodzenia, klasa, szkoła), programu, imienia i nazwiska nauczyciela na stronie internetowej organizatorów.