Kontakt

Sekretariat Zespółu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie
os. Centrum E 2,
31-934 Kraków,
tel: 012 644 88 35,  fax: 012 644 58 97,
e-mail: sekretariat@zpsmuz.pl

 

Biuro konkursu:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie
os. Centrum E 2,
31-934 Kraków,
tel: +48 573 176 356 mail: wirtuoz@zpsmuz.pl