Akcja Pomocy dla Ludzi Bezdomnych

Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie
zapraszają do wsparcia akcji charytatywnej na rzecz Ludzi Bezdomnych przebywających w
Noclegowni na ul. Makuszyńskiego w Nowej Hucie. Można pomóc, wpłacając datki na konto
Noclegowni, a także przynosząc dary (żywność o długim terminie ważności i środki
higieniczne) do biblioteki Szkoły Muzycznej. Przekazane fundusze zostaną przeznaczone na
zakup żywności, środków higienicznych, lekarstw i podstawowej odzieży dla Osób
Bezdomnych. Czas trwania akcji: od 1 do 18 grudnia 2020 roku.

Link do zakupu darów:

Numer konta, na który można dokonywać wpłat: 44 1910 1048 2101 0001 0285 0003
Tytuł: MAKUCH
Odbiorca przelewu: Polski Komitet Pomocy Społecznej – Małopolski Zarząd Wojewódzki
Adres: ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków