Zaproszenie

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

M. Karłowicza w Krakowie

VI  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  MŁODYCH SKRZYPKÓW

dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st.

BĘDĘ WIRTUOZEM

Kraków 3 – 6 listopada 2021 r.
następna edycja obędzie się w przyszłym roku

            Miło nam zaprosić wszystkich chętnych do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków BĘDĘ WIRTUOZEM. Konkurs odbędzie się w dniach 

3 – 6 listopada 2021 r. w Krakowie, w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, a skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st.

            Przedmiotem konkursu jest repertuar związany z problematyką techniki skrzypcowej, dobrany odpowiednio do stopnia rozwoju młodego skrzypka. Związane jest to z ideą naczelną, skierowaną na kwestie techniki wykonawczej i właściwy rozwój aparatu gry, w tym tak ważnym dla przyszłych wirtuozów okresie. Mamy nadzieję, że kwestia sprawności i wirtuozerii wiolinistycznej zostanie dzięki temu bardziej doceniona, w kontekście częściej preferowanych aspektów muzycznego wyrazu i interpretacji dzieła.

            Do jury zaprosiliśmy wybitnych skrzypków i pedagogów, prof. Roberta Szredera (Holandia), prof. Bartosza Bryłę (Wrocław, Poznań), prof. Antoniego Cofalika (Kraków), prof. Roberta Kabarę (Kraków).

            Konkursowi towarzyszyć będą lekcje mistrzowskie prowadzone przez jurorów, wykład, koncerty i wystawy instrumentów i akcesoriów lutniczych . Przesłuchania konkursowe i towarzyszące mu imprezy są otwarte dla wszystkich chętnych.

            Mamy nadzieję, że spotkania młodych skrzypków w Krakowie staną się okazją do wymiany poglądów na tematy wciąż dla wykonawstwa podstawowe, a repertuar konkursu, dostarczy silnych wrażeń dla uczestników listopadowego współzawodnictwa.

                                                                                               

W imieniu organizatorów:

kierownik  artystyczny                                                             dyrektor szkoły

    Swietłana Białostocka                                                            Witold Malinowski